مبانی نظری و پیشینه تحقیق زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش 164 صفحه, مدیریت

2023-08-06 05:34:01 دسته مدیریت حجم 409 بایت صفحه 164 فرمت doc 29000 سایت‌های دانلود مقاله باید دارای محتوای با کیفیت و ارزشمند باشند تا بهینه سازی شوند. این سایت‌ها باید دارای محتوای مناسب و مفید باشند و در زمینه‌های مختلفی از جمله علوم پزشکی، علوم انسانی، علوم پایه و … فعالیت داشته باشند.

دانلود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش 164 صفحه دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید علی‌رغم تحقیقات قابل توجهی که تاکنون در حوزه مدیریت دانش صورت گرفته است، کمتر پژوهشی به‌طور جامع به بررسی کلیه مولفه‌های زیر ساختی مدیریت دانش پرداخته است. لذا این تحقیق سعی دارد تا مولفه‌های مربوط به زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش را به‌طور جامع و یکپارچه در بین دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان مورد بررسی و  تجزیه و تحلیل قرار دهد. در این فصل قصد داریم تا اهمیت، سوالات پژوهشی و مسیر انجام تحقیق را به اختصار تبیین نموده تا تصویری کلّی از آن حاصل گردد.   الزامات مدیریت دانش، سازوكاری است كه سازمان از طریق آن دانش را مدیریت می كند و افراد در بخش های متفاوت آن، دانش خود را از طریق این زیرساخت تسهیم می كنند، به طوری كه اعضا بتوانند از آن دانش به طور كاملاً اثربخش استفاده كنند. این زیرساخت باعث می شود، فرآیندهای ضروری دانش با حداكثر كارآیی صورت گیرند، از فناوری ها اعم از سخت افزار و نرم افزار كارآمدتر استفاده شود و خلق، تسهیم و به  كارگیری دانش انجام پذیرد. هدف اصلی این زیرساخت، چیزی جز جریان دادن دانش در رگ های فرآیندهای كاری سازمان نیست. الزامات مدیریت دانش شامل الزامات فرهنگی، الزامات فرایندهای دانشی و الزامات فناوری اطلاعات می باشد.         مدیریت دانش را نباید با مدیریت داده ها اشتباه كرد. مدیریت داده ها بر فرآیند و فناوری تمركز دارد، در حالی كه اركان مدیریت دانش، افراد و توانایی جمعی آنان برای تشریك مساعی سریع و اثربخش است. بدون مدیریت داده ها، مدیریت دانش موفق نخواهد بود. پیوند دادن این دو، نیازمند تعهد به فرهنگ تسهیم دانش است. سازمان برای رسیدن به این منظور چاره ای جز سرمایه گذاری و تعهد به ایجاد فرهنگ مطلوب سازمانی ندارد. بدون آنكه افراد نسبت به دانش تعهد داشته باشند و فعالیت های فعلی دانش را بپذیرند، زیرساخت دانش موفق نخواهد بود. همچنین، بدون داشتن یك زیرساخت فناوری كه به اندازه كافی برای پشتیبانی فعالیت های دانش قوی باشد، زیرساخت  دانش عمل نمی كند و تا زمانی كه فرآیندهای مبتنی بر دانش نباشند نیز، مدیریت دانش دارای زیرساخت مناسبی برای عمل نخواهد بود(سیوان ، ۲۰۰۰). استعاره انتقال علم از بازو به مغز و تبدیل اطلاعات به دانش و نهایتاً به كار یا خروجی مشخص دارای ارزش افزوده، حاكی از آن است كه تنوع، خلاقیت، نوآوری و دانش محور شدن سازمان ها، انتخابی اجتناب ناپذیر برای سازمان های قرن بیست ویكم خواهد بود(میشل و رایس ، ۲۰۰۷).            همان گونه که بیان شد مبانی زیر ساخت مدیریت دانش شامل نظام فناوری اطلاعات، فرایندهای دانش و فرهنگ سازمانی می باشد که این مبانی منجر به استفاده کامل از دانش می گردند. این تحقیق نیز با مفروض داشتن این سه عامل در پی تبیین و سنجش وضعیت هر یک از این عوامل در سازمان های مورد مطالعه جهت استقرار مدیریت دانایی و نیز رتبه بندی آنها به منظور توجه و تقویت عوامل ضعیف تر می باشد. لذا با توجه به اهمیت بحث الزامات و زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش، سوال اساسی تحقیق حاضر این است که دستگاه های اجرایی ستادی در استان سیستان و بلوچستان از نظر زیرساخت های مدیریت دانش در چه سطحی هستند؟ رتبه بندی آنها به چه صورتی است؟  و راهکارهای بهبود وضعیت این سازمان ها در ارتباط با زیرساخت های مدیریت دانش کدامند؟         فهرست مطالب فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 9 2-1-مقدمه 10 2-2- مدیریت دانش 10 2-3- مبانی تئوریک مدیریت دانش 11 2-3-1- دانش چیست؟ 11 2-3-2-روابط داده، اطلاعات و دانش 15 2-3-3- عناصر دانش 16 2-3-4- ویژگی های دانش 19 2-3-5-انواع دانش 22 2-3-5-1- انواع دانش از نظر نوناکا 22 2-3-5-2-انواع دانش از نظر جورنا 23 2-3-5-3-انواع دانش از نظر ماشلوپ 24 2-3-5-4- طبقه بندی بلاکلر از دانش 25 2-3-5-5- طبقه بندی لیدنر و علوی از دانش 26 2-4-مدیریت دانش چیست؟ 26 2-4-1-انتقادات وارد بر مدیریت دانش 27 2-4-2- تاریخچه و علل پیدایش مدیریت دانش 29 2-4-3- تكامل مدیریت دانش 31 2-4-4- ظهور مدیریت دانش 32 2-4-5-فرآیند تكامل مدیریت دانش 33 2-4-6-چرخه مدیریت دانش 37 2-4-6-1-تولید دانش 37 2-4-6-2-جمع‏آوری دانش 42 2-4-6-3- الگوبرداری 44 2-4-6-4- دسته‏بندی دانش 46 2-4-6-5- ذخیره دانش 46 2-4-6-6- انتشار دانش 50 2-4-6-7- بکارگیری دانش 54 2-4-6-8- یکپارچگی دانش 54 2-5- مدل‌های مدیریت دانش 55 2-5-1- مدل عمومی دانش در سازمان 55 2-5-2- مدل نوناكا 57 2-5-3- مدل شش بعدی مدیریت دانش 59 2-5-4- مدل رن جانستون 61 2-5-5- مدل ادل و گراسیون 62 2-5-6- مدل استیوهالس 64 2-5-7- مدل ایجاد و كاربرد دانش ویگ 65 2-5-8-مدل دانش شناسی سازمانی وان كروگ و روس (1995) 70 2-5-9- مدل مدیریت دانش چوو 70 2-5-10-مدل مدیریت دانش بویست 73 2-5-11- چهارچوب مدیریت دانش پرابست 75 2-6- زیرساخت‌های مدیریت دانش 77 2-6-1-عامل فنی (فناوری اطلاعات) 78 2-6-2- عامل فرهنگ سازمانی 80 2-6-3- حمایت مدیریت 82 2-6-4-حس تعلق سازمانی 83 2-6-5- مشاركت در تصمیم گیری 83 2-6-6- عامل مدیریتی 83 2-6-7- فناوری‌های مدیریت دانش 84 2-6-8- مدیریت محتوا 85 2-6-9- طبقه بندی دانش 87 2-6-10- گروه افزار 87 2-6-11- گروه های تسهیم تجربه آن لاین 89 2-6-12- پورتال های سازمانی 90 2-6-13- تحلیل و طراحی شبكه اجتماعی(اس. ان. ای) 92 2-6-14- یادگیری الكترونیك 93 2-6-15- داستان گویی و حكایات 94 2-6-16- ابزارهای بی سیم برای انتقال دانش 94 2-6-17- سیستمهای مدیریت نوآوری و ایده 95 2-6-18- تركیب ابزارها و فناوری های مدیریت دانش 96 2-6-18- سیستم‌های خبره 98 2-7- مبانی زیر ساخت مدیریت دانش 99 2-7-1- فرهنگ سازمانی 100 2-7-1-1-حمایت مدیریت  102 2-7-1-2-حس تعلق سازمانی  102 2-7-1-3-مشارکت در تصمیم گیری 102  2-7-2-فرآیندهای دانش  103 2-7-2-1-پردازش دانش  103 2-7-2-2- انتقال دانش 104 2-7-2-3- تسهیم دانش 104 2-7-3- نظام فناوری اطلاعات  105 2-7-3-1- سیستمهای اطلاعاتی   106 2-7-3-2-مدیریت فناوری اطلاعات  106 2-7-3-3-فرآیندهای کسب اطلاعات  107 2-8- پیشینه پژوهش 107 2-9- جمع بندی 109 منابع و ماخذ فهرست جدول‌ها جدول 2-1: کاربرد انواع مختلف دانش در ساختارهای پنج گانه مینتزبرگ 24 جدول 2-۲: نخستین تلاش ها در راستای مدیریت دانش 29 جدول 2-3 : مدل مدیریت دانش با توجه ساختار كار (جانستون، 2000) 61 جدول 2-4: مدل مدیریت دانش ویگ- سطوح درونی‌سازی (ویگ، 1993) 66 جدول 2-5: ماتریس مدیریت دانش (ویگ، 1993) 68 جدول 2-6: مدل دانش بویست (1987) 75 جدول 2-7: اهداف و نیازمندی‌های پورتال دانش سازمانی 91 جدول 2-8: طبقه‌بندی ابزارهای فناوری اطلاعات بر مبنای زمان و مكان همكاری افراد (رائو، 2005) 96 جدول 2-9: ابزارهای فناوری اطلاعات برای فرآیندهای مدیریت دانش (رائو، 2005) 97 جدول 2-10: ابزارهای فناوری اطلاعات در مدل مارپیچ دانش (نوناكا و تاگوچی، 2001) 98 فهرست شکل‌ها  شکل 2-1: سلسله مراتب دانش 12 شکل 2-2: چرخه مدیریت دانش 37 شکل 2-3: چرخه تولید دانش 39 شکل 2-4: مدل عمومی دانش در سازمان 56 شکل 2-5: چارچوب مفهومی فرایندهای ایجاد دانش 58 شکل 2-6: مدل شش بعدی مدیریت دانش (تومی و پری، 2001) 59 شکل 2-7: سلسله مراتب اشكال دانش (ویگ، 1993) 69 شکل 2-8: مروری بر مدل مدیریت دانش چوو (1998) 73 شکل 2-9: مدل مدیریت دانش (بویست، 1998) 74 شکل  2-10: چهارچوب مدیریت دانش با محوریت اجزای اصلی تشكیل‌دهنده (پرابست و همكاران، 2000) 77 شکل 2-11: مبانی زیر ساخت مدیریت دانش(sivan, 2000) 100   29000 مبانی نظری مدیریت دانش پیشینه تحقیق مدیریت دانش دانلود مبانی نظری مدیریت دانش مبانی نظری استقرار مدیریت دانش مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش مبانی نظری زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش پیشینه تحقیق زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش
منتشر شده در
 • ادبیات نظری و پیشینه تجربی مدیریت مسیر شغلی, مدیریت
 • ادبیات نظری مدیریت مسیر شغلی|پیشینه پژوهش مدیریت مسیر شغلی|پیشینه تحقیق مدیریت مسیر شغلی|پیشینه خارجی مدیریت مسیر شغلی|پیشینه داخلی مدیریت مسیر شغلی|پیشینه نظری مدیریت مسیر شغلی|چارچوب نظری مدیریت مسیر شغلی|فصل دوم پایان نامه مدیریت مسیر شغلی|مبانی نظری مدیریت مسیر شغلی
 • پرسشنامه مقیاس عزت نفس روزنبرگ همراه با نمره گذاری و تفسیر، پایایی و روایی, روانشناسی و علوم تربیتی
 • پرسشنامه استاندارد عزت نفس روزنبرگ|پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگ|پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ word|پرسشنامه مقیاس عزت نفس روزنبرگ|تفسیر پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ|دانلود پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ|روایی پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ|روش نمره گذاری پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ
 • پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی - در و پنجره های دوجداره UPVC, عمران
 • UPVC ‬‎|پاورپوینت|پروژه|در و پنجره های|دوجداره|مواد و مصالح ساختمانی
 • دانلود چارچوب و مبانی نظری زمینه های تاریخی و فرهنگی و هنری دوران صفوی و عثمانی با فرمت word, تاريخ و باستان شناسی
 • ادبیات نظری دوران صفوی|چارچوب نظری دوران صفوی|خرید مبانی نظری دوران عثمانی|فصل دوم پایان نامه دوران عثمانی|مبانی نظری دوران صفوی
 • پاورپوینت تحلیل، طراحی، ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل, مدیریت
 • اطلاعات مندرج در شناسنامه شغل|پاورپوینت تحلیل، طراحی، ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل|تحقیق تحلیل، طراحی، ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل|تحلیل، طراحی، ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل|تدوین شرایط احراز شغل|رویکردهای مختلف طراحی شغل|طراحی شغل|کاربرد شرح شغل و شرایط احراز|مولفه های شرح شغل
 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری درباره تنظیم هیجان شناختی, روانشناسی و علوم تربیتی
 • ادبیات نظری تنظیم هیجان شناختی|پیشینه پژوهش تنظیم هیجان شناختی|پیشینه تحقیق تنظیم هیجان شناختی|پیشینه خارجی تنظیم هیجان شناختی|پیشینه داخلی تنظیم هیجان شناختی|پیشینه نظری تنظیم هیجان شناختی|چارچوب نظری تنظیم هیجان شناختی|فصل دوم پایان نامه تنظیم هیجان شناختی|مبانی نظری تنظیم هیجان شناختی

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *