تئوری نمایندگی، تمرکز مالکیت و جنبه های اهمیت آن, حسابداری

2023-08-06 02:21:55 دسته حسابداری حجم 86/36 کیلوبایت صفحه 42 فرمت docx 19000 سایت‌های دانلود مقاله باید دارای محتوای با کیفیت و ارزشمند باشند تا بهینه سازی شوند. این سایت‌ها باید دارای محتوای مناسب و مفید باشند و در زمینه‌های مختلفی از جمله علوم پزشکی، علوم انسانی، علوم پایه و … فعالیت داشته باشند.

دانلود

تئوری نمایندگی، تمرکز مالکیت و جنبه های اهمیت آن این پایان نامه به بیان مفاهیم مربوط به تئوری نمایندگی، تمرکز مالکیت و جنبه های اهمیت آن و همچنین معیارهای سنجش تمرکز اختصاص یافته است. این پایان نامه به بیان مفاهیم مربوط به تئوری نمایندگی، تمرکز مالکیت و جنبه های اهمیت آن و همچنین معیارهای سنجش تمرکز اختصاص یافته است. آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت و بدین ترتیب، مالکان اداره شرکتها را به مدیران تفویض کردند. جدایی مالکیت از مدیریت (کنترل) منجر به یک مشکل سازمانی مشهور به نام مسئله نمایندگی شد. برل ومینز(1932)، راس (1973) و پرایس (1976) از زوایای مختلف به این موضوع پرداختند و نهایتاً جنسن ومک لینگ (1976) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند.آنها مدیران شرکتها را به عنوان کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف کردند(در تحلیل آنها، یک سهامدار در برابر مدیران قرار دارد.)به عبارت دیگر، تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران تفویض می شود که کارگزاران سهامداران هستند (حساس یگانه،1384).          رابطه نمایندگی عبارت است از نوعی قرار داد که طبق آن یک یا چند نفر (مالک یا مالکین ) شخص دیگری (نماینده یا مدیر) را مامور به اجرای عملیاتی می کنند ودر این راستا اختیار اتخاذ برخی تصمیمات را نیز به وی تفویض می نماید.   با برقراری رابطه نمایندگی هر یک از طرفین رابطه به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خویش می باشند. از انجا که تابع مطلوبیت مدیران با مالکان یکسان نیست، بین آنها تضاد منافع وجود دارد. به دلیل وجود تضاد منافع، مدیران لزوماً در پی کسب حداکثر منافع برای مالک (مالکان ) نخواهند بود. مشکل نمایندگی عبارت است، از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک (مالکان) گردد (ولی پور و خرم،1390).            در تئوری های همواره مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت سهامداران است، لکن در عمل این گونه نیست . علت آن است که مدیران شرکت ترجیح می دهند به دنبال تحقق اهداف خود باشند و در نتیجه بالاترین پاداش و مزایای ممکنه را بدست آورند. مدیران احتمالاً به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند. این امر منجر به تمرکز و سرمایه گذاری آنها بر طرح هایی می شود که منافع کوتاه مدت دارند ( به ویژه در مواردی که حقوق، مزایا و پاداش مدیزان با سود مرتبط است) زیرا پاداش های آنان صرفاً بر اساس سود سالانه پرداخت می شود. بنابراین منافع واقعی و بلند مدت صاحبان شرکت را در نظر ندارند (حساس یگانه،1384).   با شکل گیری روابط نمایندگی، به واسطه تضاد منافع بین طرفین، هزینه های نمایندگی ایجاد می گردد. هزینه های نمایندگی اثر معکوسی بر ارزش شرکت دارد، یعنی اگر بازار انتظار وقوع چنین هزینه هایی را داشته باشد، ارزش شرکت کاهش خواهد یافت.           فهرست مطالب 1-7)تعاریف مفهومی و عملیاتی تمرکز مالکیت بخش اول-مبانی نظری ساختار و تمرکز مالکیت    6 2-2-1)تئوری نمایندگی    6 2-2-1-1)الگوی اساسی نمایندگی    10           شکل 2-2. رابطه بین نماینده (مدیر) و مالک (سهامدار) در چارچوب تئوری نمایندگی    10 2-2-1-1-1)فرض های مربوط به مالک (سهامدار)    11 2-2-1-1-2) فرض های مربوط به نماینده (مدیر)    12 2-2-1-1-3)مشکلات نمایندگی    13 2-2-2)سهامداران عمده و تمرکز در مالکیت    16 2-2-2-1)دلایل تمرکز مالکیت    17 2-2-2-1-1)مقررات بازار    17 2-2-2-1-2)اندازه شرکت    18 2-2-2-1-3)بی ثباتی بازار    18 2-2-2-1-4)ساختار سرمایه    19 2-2-2-1-5)نوع سهامداران کنترلی    19 2-2-2-2)نتایج تمرکز مالکیت    20 2-2-2-2-1)هزینه ها    20 2-2-2-2-2)منافع    22 2-2-3)ساختار مالکیت و ریسک    24 2-2-4)معیارهای تمرکز    26 2-2-4-1)شاخص هرفیندال-هیرشمن ((HHI    26 2-2-4-2)ضریب آنتروپی (EC)    27 2-2-4-3)نسبت تمرکز سهامداران اصلی    28 پیشینه تحقیق    28 2-3-1)مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران    28 2-3-1)مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    33 منابع و مآخذ    39   19000 شکل گیری روابط نمایندگی تئوری نمایندگی در ایران تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت تعریف تئوری نمایندگی تئوری نمایندگی حسابرسی مبانی تئوری نمایندگی تعریف تمرکز مالکیت چیست تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت پایان نامه تمرکز مالکیت تاثیر تمرکز مالکیت بر گزارشگری مالی
منتشر شده در
 • پاورپوینت کتاب اصول ترويج و آموزش كشاورزی, کشاورزی و زراعت
 • پاورپوینت اصول ترویج و آموزش کشاورزی|دانلود پاورپوینت اصول ترویج و آموزش کشاورزی
 • پاورپوینت مدیریت فایل عمليات پردازش فايل, کامپیوتر و IT
 • پاورپوینت پردازش فايل|پاورپوینت درباره پردازش فايل|دانلود پاورپوینت پردازش فايل
 • پاورپوینت سازمان و عناصر تشکیل دهنده آن, مدیریت
 • پاورپوینت درباره سازمان|پاورپوینت درباره عناصر سازمان|پاورپوینت سازمان|پاورپوینت عناصر سازمان|دانلود پاورپوینت سازمان|دانلود پاورپوینت عناصر سازمان
 • پاورپوینت مهارت رفتار جرات مندانه, مدیریت
 • پاورپوینت فواید رفتار جرات مندانه|پاورپوینت کتاب مهارت رفتار جرات مندانه|پاورپوینت مهارت رفتار جرات مندانه|پاورپوینت ویژگی رفتار جرات مندانه
 • پاورپوینت نظریه گشتالت درمانی, روانشناسی و روانپزشکی
 • پاورپوینت مبانی نظری گشتالت درمانی|پاورپوینت مفاهیم اساسی گشتالت درمانی|پاورپوینت نظریه روان درمانی گشتالت|پاورپوینت نظریه گشتالت درمانی
 • دانلود پاورپوینت سیستم های هوشمند حمل و نقل درون شهری مشهد, حمل و نقل
 • پاورپوینت حمل و نقل شهری|پاورپوینت حمل و نقل شهری مشهد|پاورپوینت سیستم های هوشمند

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *